Hva vil det si å ta vare på seg selv?

 

Før påske laget ukebladet Hjemmet en repotasje med min samboer Tor Åge og meg, om arbeidet vårt i organisasjonen “Rommet Mitt-begynnelsen på veien videre” Vår visjon, sammen med styret vårt, er å få bety en forskjell for bl.annet pårørende til rusavhengige, og å “fange opp” ungdom som har begynt å teste ut rus. Arbeidet vårt bygger på egne erfaringer på ulike måter innenfor tematikken. Det er givende, til tross for en alvorlig tematikk, å bruke det en selv har erfart og står i.
 

Du kan lese mer om organisasjonen på http://Rommet Mitt-begynnelsen på veien videre

(siden er ikke helt 100% ferdig utarbeidet)

Nå er det jo slik at livet består av ulike dager, og midt oppi det hele er det å ta vare på seg selv en viktig faktor. Gjør man ikke det, har man heller ikke mye å gi de som står en nær. Det har jeg selv erfart. Men hva vil det si å ta vare på seg selv? Jeg lurte ofte på det..Jeg tror at det handler om å være i balanse med seg selv, trives med seg selv og sine omgivelser, pleie seg selv, ja, sette seg i førersetet i eget liv. Syntes du det høres enkelt ut? Eller kanskje til og med litt egoistisk? Det er verken egoistisk eller enkelt, men jeg har erfart hvor viktig det er, og vet du HVA jeg erfarte? Jo, jeg har MER å gi, mer energi og mer overskudd til de situasjonene som krever mye..for selv om det som var krevende og psykisk tung ikke er over, er jeg sterkere i dag fordi jeg har tatt styring i eget liv ♥ Lykke til til deg som leser med å gjøre det samme 

2 kommentarer

Siste innlegg